Η ιστοσελίδα www.dalou.com.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Θωμαΐς Εβελίνα Καψάλη – Dalou. Το φυσικό κατάστημα της εταιρείας μας βρίσκεται στην οδό Λαρίσης 2 Αμπελόκηποι, ΤΚ 11523 Αθήνα.

Επισκεπτόμενοι τον διαδικτυακό μας τόπο ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτή την ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Διαδικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Θωμαΐς Εβελίνας Καψάλη – Dalou, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου ανήκουν στην Θωμαΐς Εβελίνα Καψάλη – Dalou. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Διαδικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία Θωμαΐς Εβελίνα Καψάλη – Dalou (εφεξής Dalou) αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Θεωρούμε υψίστης σημασίας σκοπό την προστασία και διαφύλαξη αυτών, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρεία μας είναι αυτά που απαιτούνται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται αποκλείοντας κάθε άλλη μη επιθυμητή χρήση αυτών.

2.1 Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση των ιδίων, την ενημέρωση αυτών για προσφορές και νέες υπηρεσίες. Μέσω της παρούσας πολιτικής οι πελάτες μας μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους ως προς την πρόσβαση στα δεδομένα τους, διόρθωση αυτών ή τη διαγραφή τους.

2.2 Προσωπικά Δεδομένα: Η Dalou ζητάει και λαμβάνει από εσάς μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας σχέσης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Επίσης συλλέγονται και δεδομένα τα οποία οικειοθελώς έχετε γνωστοποιήσει προς την εταιρεία μας.

2.3 Ασφάλεια Δεδομένων: Έχουμε λάβει όλα τα δυνατά τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Η εταιρεία μας παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους / συνεργάτες της που είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.

2.4 Αποδέκτες Δεδομένων: Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι μόνο εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της εταιρείας καθώς και τρίτοι συνεργάτες, οι οποίοι μέσω συμβάσεων με τη Dalou έχουν δεσμευτεί για την τήρηση της παρούσας πολιτικής και κυρίως για τη μη αντιγραφή, διάθεση, καταστροφή και αλλοίωση των δεδομένων αυτών.

2.5 Δικαιώματα Πελατών: Οι πελάτες μας έχουν τα δικαιώματα του Ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων τους. Κάθε σχετικό αίτημα μπορεί να υποβάλλεται είτε μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.dalou.com.gr είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση info@dalou.com.gr είτε τηλεφωνικά στο 6948181403.

2.6 Χρήση Δεδομένων: Η Dalou μπορεί να κάνει χρήση των δεδομένων σας για την ενημέρωσή σας για προσφορές, για νέα προϊόντα, για νέες υπηρεσίες και κάθε τι άλλο που σχετίζεται με τη λειτουργία και οργάνωση της εταιρείας μας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο μέλλον ενημερώσεις / προσφορές/ διαφημιστικά από την εταιρεία μας μπορείτε να το δηλώσετε αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@dalou.com.gr.

2.7 Γνωστοποίηση Δεδομένων: Η  εταιρεία μας δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους παρά μόνο αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από το υποκείμενο των δεδομένων ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση / διάταξη άλλης δημόσια αρχής.

2.8 COOKIES: Η ιστοσελίδα www.dalou.com.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνουν γνώση προσωπικών αρχείων ή εγγράφων του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες της Dalou είναι δημοφιλή ή για λόγους marketing. Η εταιρεία μας δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να δηλώσουν την αντίθεσή τους στη χρήση μηχανισμών cookies. Σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση. Σε περίπτωση που θέλετε να συναινέσετε ή να άρετε τη συναίνεσή σας μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη info@dalou.com.gr.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική ενημερώνοντας το παρόν κείμενο προκειμένου να ανταπεξέρχεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση το κρίνει απαραίτητο.

 1. Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών

Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα της, η Dalou μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.

 1. Περιορισμός Ευθύνης

H Dalou έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). H εταιρεία μας δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

 1. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

H Dalou διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

 1. Ιδιοκτησία – Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, το λογότυπο Dalou και dalou.com.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρείας: Θωμαΐς Εβελίνα Καψάλη – Dalou, Λαρίσης 2, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11523 Αθήνα.

Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας.

 1. Αποστολές Προϊόντων – Πληρωμή προϊόντων

H Dalou μπορεί να εξυπηρετήσει πελάτες σε όλη την Ελλάδα. Oι αποστολές προϊόντων γίνονται με συνεργαζόμενες εταιρείες courier και η πληρωμή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους:

 • με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα VISA, MasterCard, AMEX μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της Εθνικής Τράπεζας. Δεν χρειάζεται να κάνετε εγγραφή. Η πληρωμή γίνεται μόνο συμπληρώνοντας τα στοιχεία της κάρτας σας στη φόρμα που θα σας εμφανιστεί κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

H αποστολή με αυτόν τον τρόπο πληρωμής κοστίζει 5 ευρώ.

2) με κατάθεση σε έναν από τους λογαριασμούς της εταιρείας μας:

 • Εθνική Τράπεζα Λογαριασμός: 13300176479
  IBAN: GR2001101330000013300176479
 • Τράπεζα Πειραιώς Λογαριασμός: 5043086900423
  IBAN: GR6201720430005043086900423

H αποστολή με αυτόν τον τρόπο πληρωμής κοστίζει 5 ευρώ.

Σε περίπτωση που η παραγγελία είναι 25€ και άνω η αποστολή είναι δωρεάν.

Οι παραγγελίες σας αποστέλλονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων συνήθως σε 24 ώρες. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία σας για λόγους ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κτλ.), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε την ολοκλήρωσή της. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι τα μεταφορικά έξοδα διαφέρουν για αποστολή παραγγελιών στο εξωτερικό.

 1. Υπαναχώρηση και Επιστροφές προϊόντων

Διατηρείτε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσετε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας γνωστοποιήσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Μόνο σε περίπτωση δικής μας υπαιτιότητας τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την εταιρεία μας. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν χρησιμοποιηθεί, αλλοιωθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο και η συσκευασία τους θα πρέπει να είναι άρτια, μαζί με τα έγγραφα, την απόδειξη λιανικής πώλησης και τη συσκευασία που συνόδευε το προϊόν. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.

 1. Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και τον φόρο πολυτελείας όπου αντιστοιχεί αυτός. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ η Dalou επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον η παραγγελία σας γίνει με τιμολόγιο τότε οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ.

 1. Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της ιστοσελίδας www.dalou.com.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

 1. Πολιτική της εταιρείας για τα cookies

Στόχος μας είναι να αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας. Για να το πετύχουμε αυτό και για να καλύψουμε τις ανάγκες σας, χρησιμοποιούμε στοιχεία τα οποία αφορούν αποκλειστικά τις προτιμήσεις σας κατά τη περιήγησή  σας στο www.dalou.com.gr. Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με τη μορφή κειμένου αποθηκεύονται στον browser σας (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας.  Το site μας χρησιμοποιεί τα παρακάτω cookies:

Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι.

Cookies Προτιμήσεων: Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στο site μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας.

Cookies Διαφήμισης: Με τα cookies διαφήμισης επιδιώκουμε να σας δείξουμε διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας, ώστε να μην σας ενοχλούμε με μηνύματα που δεν σας ενδιαφέρουν.

Cookies Analytics: Μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που έχετε μέσω αυτού.